Vizija in poslanstvo

VIZIJA

Vizija centra IRCUO je postati gonilna sila razvoja usnjarske in obutvene industrije v Sloveniji, ki bo odločilno pripomogla k dvigu konkurenčnosti slovenske usnjarske in obutvene industrije na svetovnem tržišču.

Postati institucija, ki se bo zaradi svoje poslovne in tehnične odličnosti uveljavila tudi v mednarodnem okolju ter s časom razširila svoje delovanje tudi v širše okolje.

POSLANSTVO

Glavni namen razvojnega centra Ircuo, kot neprofitne organizacije, je povečanje donosnosti in izvozne konkurenčnosti slovenskih podjetij iz usnjarske in obutvene industrije z izvajanjem naslednjih najpomembnejših aktivnosti:

-  informiranje, predhodno testiranje, razvoj in uvajanje novih tehnologij
- povezovanje državnih programov namenjenih spodbujanju razvoja in prestrukturiranju usnjarske in obutvene industrije
- povezovanje z razvojno raziskovalnimi organizacijami doma in po svetu
- izvajanje strateških razvojno - raziskovalnih projektov