O centru

 

TehnoloŇ°ki center Ircuo je bil ustanovljen z namenom poveńćanja razvojne konkurenńćnosti podjetij iz slovenske ńćevljarske in usnjarsko predelovalne industrije. S pomońćjo Evropskega programa Phare 2003 - Krepitev izbranih tehnoloŇ°kih centrov smo pridobili ustrezno opremo, ki omogońća: 1. Testiranje razlińćnih ńćevljarskih materialov po razlińćnih karakteristikah in razlińćnih pogojih 2. Testiranje gotove obutve po razlińćnih karakteristikah in v razlińćnih pogojih (vrońćina, mraz, vlaga) Poleg tega smo razvili Ň°e niz podpornih storitev, ki so v zadnjem ńćasu zelo aktualna: 1. organizacija izobraŇĺevanj in usposabljanj 2. priprava patentnih zahtevkov 3. prijave na javne razpise, ki jih razpisujejo razlińćna ministrstva in podporne institucije (PodjetniŇ°ki sklad, Razvojni sklad). 4. Izvajanje R&R integriranih projektov Navedene storitve podjetjem iz slovenske obutvene in usnjarske industrije na cenovno zelo ugoden nańćin pomagajo na poti do uńćinkovitejŇ°ega razvoja.