Ircuo včeraj in danes

  

IRCUO VńĆERAJ...

Zavod Ircuo je bil formiran leta 1999 kot odgovor na poveńćano potrebo po intenzivnejŇ°em razvojno tehnoloŇ°kem prodoru podjetij iz obutvene in usnjarske industrije v Sloveniji.

TehnoloŇ°ki center se je od ustanovitve usmeril na prouńćevanje novih tehnoloŇ°kih pristopov pri razvoju in izdelavi obutve, izvajanju raziskovalnih projektov v sklopu sofinanciranja tehnoloŇ°kih centrov ter na nudenje storitev testiranja razlińćnih materialov za potrebe zmanjŇ°evanja razvojnih tveganj. 

IRCUO DANES...

Danes ima tehnoloŇ°ki center Ircuo na voljo veńć kot 20 sodobnih naprav za testiranje materialov za potrebe ńćevljarske, usnjarske in tekstilne industrije.

Osrednje naloge tehnoloŇ°kega centra Ircuo so razdeljene na: 

  • vodilno vlogo pri prijavah skupnih projektov na javne razpise
  •  
  • izvajanje laboratorijskih meritev na materialih in gotovi obutvi
  •  
  • zagotavljanje podpornih storitev podjetjem iz ńćevljarske in obutvene industrije
  •  

IRCUO JUTRI...

ńĆevljarska in usnjarsko predelovalna industrija v Sloveniji nujno potrebuje akreditiran laboratorij, ki bo lahko izvajal certificirane meritve. Vse mońći bodo zato v naslednjem srednjerońćnem obdobju posveńćene pridobitvi akreditacije.

Poleg tega se bo tehnoloŇ°ki center Ircuo Ň°e naprej trudil svojim ńćlanom nuditi kakovostne storitve testiranja in svetovanja.