Naprava za testiranje električne prevodnosti in antistatičnosti

NAPRAVA ZA TESTIRANJE ELEKTRIČNE PREVODNOSTI IN ANTISTATIČNOSTI
 Kaj se testira:

Testira se prevodnost in antistatičnost obutve v suhih in vlažnih razmerah.

Zakaj je to pomembno:

Suh zrak in gibanje ustvarita statično napetost. V trenutku razelektritve lahko preskoči iskra. Če se uporabnik obutve v tistem trenutku nahaja v okolju z visoko hlapljivimi in vnetljivimi snovmi, lahko pride do eksplozije. Antistatična obutev preprečuje nastajanje iskre s počasno razelektritvijo.
Neprevodnost obutve za električni tok onemogoča slednjemu, da bi se razširil na telo uporabnika in ga pri tem hudo ali smrtno poškodoval
.