Bally penetrometer

BALLY PENETROMETER Kaj se testira:

Testira se odpornost usnja na vpijanje in propuščanje vode.

Zakaj je to pomembno:

Usnje mora izpolnjevati kriterije z vidika te karakteristike. Pomembno je, da stopala ostanejo suha, četudi so izpostavljena vodi ali travnati rosi. Poleg tega naj usnje ne bi vpilo vode za več kot 25% svoje teže, s čimer se preprečuje prevelik porast v teži čevlja in s tem poraba energije. Na drugi strani pa usnje takšne kvalitete omogoča tudi ustrezno hitro sušenje čevlja.